Μερικοί άνθρωποι πραγματικά έχουν τα κότσια να αντικρίσουν τον κίνδυνο κατάματα. Κάποιοι άλλοι  απλά έχουν πλήρη αδιαφορία για τα πάντα.